Najczęstsze błędy na recepcie popełniane przez lekarza

05-10-2022 09:00:12

Jednym z problemów, z jakimi codziennie muszą się mierzyć farmaceuci, są pomyłki w receptach popełniane przez lekarzy. W najgorszym przypadku musimy odesłać pacjenta do lekarza w celu poprawy recepty. Sprawdź najczęstsze błędy, które popełniają lekarze podczas wypisywania recept.

Import docelowy – realizacja recept, produkty i wnioski

03-02-2022 10:08:36

Pomimo sporej dostępności leków na receptę w Polsce, nadal zdarzają się sytuacje, w których niezbędne jest sprowadzenie dla pacjenta leku zza granicy. Taka procedura nazywa się import docelowy. Realizacja recept w imporcie docelowym nieco różni się od klasycznej realizacji. W poniższym artykule dowiesz się, na czym polegają różnicę pomiędzy importem docelowym a równoległym oraz jak przeprowadzić realizację recepty na lek sprowadzany dla pacjenta z zagranicy.

Czy wiesz, jak prawidłowo zrealizować receptę na leki psychotropowe? Podsumowanie

19-11-2021 10:57:12

Od niespełna 2 lat dominującą formą recept jest recepta elektroniczna, która w większości przypadków jest wystawiona poprawnie. Dla odmiany recepta papierowa, która trafia się rzadziej, częściej budzi wątpliwości. Artykuł ten ma za zadanie podsumować wiadomości dotyczące realizacji recepty na leki psychotropowe na przykładzie leku Zolpic. 

Zmiany w realizacji recept od 1 lipca 2021 r.

03-07-2021 08:00:30

Minister Zdrowia 23 grudnia 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie recept, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Jeden z zapisów w rozporządzeniu mówi o tym, że recepty można było realizować na starych zasadach do 30 czerwca. W związku z tym od 1 lipca musimy zastosować się do nowych zasad. Jakie to są zasady?

Odpłatność za leki – zasady i rozwiązania problemów

01-06-2021 10:00:49

Jeśli zostają spełnione wymagania formalne recepty, a lekarz nie zaznaczy w polu odpłatności “X” lub “100%”, lek wydajemy zgodnie z przysługującą mu refundacją. Na jakich zasadach ustalane są odpłatności oraz jakie są rozwiązania najczęściej popełnianych błędów? Tego dowiesz się z poniższego artykułu. 

REKLAMA
logo