DRR – informacje, adnotacje obowiązkowe i nieobowiązkowe

Klasyczne adnotacje, które opisywaliśmy na rewersie recept papierowych, zastąpił dokument realizacji recepty (DRR) po wejściu do obrotu e-recept. Przedstawiamy listę adnotacji, jakie należy wprowadzić podczas realizacji recept. Sprawdź, czy znasz wszystkie!

Warto również podkreślić wagę niektórych adnotacji w DRR (fot. Shutterstock).Warto również podkreślić wagę niektórych adnotacji w DRR (fot. Shutterstock).

Jakie informacje zawiera DRR?

Dokument realizacji recepty zawiera następujące dane:

 • numer recepty,
 • datę i godzinę realizacji recepty (receptura: data i godzina przyjęcia, wykonania i wydania leku),
 • dane osoby realizującej receptę,
 • dane apteki,
 • symbol instytucji właściwej dla pacjentów korzystających z prawa do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (symbol kraju, nr karty EKUZ wraz z datą jej ważności),
 • dane pacjenta: imię, nazwisko, adres, identyfikator (pesel, paszport, kod z pola nr 6 karty EKUZ), data urodzenia, uprawienie dodatkowe,
 • informacje na temat leku: nazwa, data ważności, numer serii, liczba opakowań,
 • odpłatność: poziom odpłatności, wartość leku (wartość użytych surowców w recepturze), kwota refundacji i zapłaty pacjenta, wartość taxy laborum,
 • znacznik wskazujący na wydanie odpowiednika,
 • status realizacji recepty (częściowa, całkowita),
 • znacznik pro auctore/pro familiae, NZ,
 • dane poświadczenia dotyczącego uprawnień do refundacji (numer, datę wystawienia, datę ważności),
 • numer zapotrzebowanie w przypadku recept na leki sprowadzane w procedurze importu docelowego.

Czytaj również: Paragraf na dziś – wszystko o DRR

Adnotacje obowiązkowe na receptach papierowych

 • wydanie leku o niższej dawce niż zapisana,
 • zmiana postaci leku,
 • wydanie odpowiednika,
 • data urodzenia pacjenta do 18. roku życia, jeśli daty tej nie da się ustalić na podstawie numeru PESEL,
 • zmiana składu leku recepturowego, zmniejszenie dawki, zmiana postaci,
 • adres pacjenta (jeśli jest niekompletny),
 • uprawnienie dodatkowe (numer i rodzaj uzupełniamy w programie oraz na rewersie recepty).

Zobacz też: Dlaczego w danych pacjenta w DRR pojawia się NMZ

Adnotacje obowiązkowe na receptach elektronicznych

 • wydanie leku u niższej dawce niż zapisana,
 • zmiana postaci leku,
 • wydanie odpowiednika,
 • zmiana składu leku recepturowego, zmniejszenie dawki, zmiana postaci.

Informacje obowiązkowe na e-receptach transgranicznych

 • unikalny numer DRR,
 • data realizacji recepty,
 • dane osoby realizującej receptę (imię i nazwisko, identyfikator oraz zawód),
 • dane apteki,
 • dane pacjenta,
 • dane na temat wydanego leku,
 • status realizacji recepty,
 • znacznik wskazujący na wydanie odpowiednika.

W przypadku refundowanych leków dodatkowo muszą się znaleźć takie informacje, jak:

 • dane dot. odpłatności,
 • znacznik pro auctore/pro familia,
 • informacje o wydanym odpowiedniku,
 • dane poświadczenia dotyczącego uprawnień do refundacji (numer, datę wystawienia, datę ważności),
 • kod umowy z NFZ na realizację recept refundowanych.

Wszystkie te informacje można umieścić na osobnym dokumencie, czyli zaznaczamy w programie i drukujemy fiszkę.

REKLAMA

Awaria SIM

Podczas awarii SIM w przypadku recept papierowych właściwie nic się nie zmienia. Problem następuje w przypadku e-recept, gdzie oprócz oświadczenia pacjenta musimy zebrać wszystkie dane, które powinny zostać wysłane w DRR, aby po ustąpieniu awarii wysłać je do SIM.

Sprawdź także: Przejściowe problemy z wysyłką DRR do SIM

Adnotacje nieobowiązkowe

 • wydanie najmniejszego opakowania,
 • zmiana odpłatności,
 • rezygnacja pacjenta z części opakowań w przypadku recepty papierowej.

W obecnym momencie mamy bardzo uprzywilejowaną sytuację, jeśli chodzi o adnotacje. W przypadku braku uzupełnienia większości z nich system apteczny powiadomi nas o pomyłce. Jednak w dalszym ciągu zdarzają się przypadki pominięcia części danych. W związku z tym warto zapoznać się z listą obowiązkowych adnotacji, ponieważ można tych danych później już nie uzyskać. Przykładowo w przypadku nieuzupełnienia niekompletnego adresu pacjenta, ciężko będzie nam dotrzeć do tych informacji.

Warto również podkreślić wagę niektórych adnotacji. Pozostawienie informacji o wydaniu niższej dawki leku w przypadku kontroli pozwoli nam upewnić się, że zostało to wykonane celowo i pacjent został o fakcie poinformowany.

Jak wyglądał temat adnotacji w poprzednim porządku prawnym, można sprawdzić w tym wpisie.

REKLAMA
REKLAMA
logo