Interpelacja w sprawie braku dostępności leków przeciwbólowych – odpowiedź MZ

4 listopada wiceminister Maciej Miłkowski udzielił odpowiedzi na interpelację w sprawie braku dostępności leków przeciwbólowych.

4 listopada wiceminister Maciej Miłkowski udzielił odpowiedzi na interpelację.4 listopada wiceminister Maciej Miłkowski udzielił odpowiedzi na interpelację.

Odpowiedź na interpelację

Na początku października pojawiła się interpelacja posła Janusza Korwina-Mikke w sprawie braku dostępności leków przeciwbólowych.

Od wielu tygodni pojawiają się informacje, że w Polsce nasilają się braki wielu istotnych leków, w tym tak podstawowego leku przeciwbólowego jak morfina. Kto jest odpowiedzialny za taką regulację rynku farmaceutycznego, że dochodzi do takich sytuacji? I dlaczego w ogóle ten rynek podlega regulacji administracyjnej, czego skutkiem są właśnie braki w dostępności – pisał poseł w październikowej interpelacji.

4 listopada wiceminister Maciej Miłkowski udzielił na nią odpowiedź.

Sytuacja dostępności leków jest na bieżąco monitorowana przez Ministra Zdrowia oraz jednostki mu podległe i nie istnieje ryzyko systemowego braku leków w Polsce. Jak wynika ze zgromadzonych danych, na rynku nie obserwuje się zwiększającej skali problemu z dostępnością leków. Problemy dotyczą wyłącznie jednostkowych leków określonych firm farmaceutycznych – czytamy w odpowiedzi.

REKLAMA

Czytaj także: Interpelacja w sprawie braku dostępności leków przeciwbólowych 

Wskazane przyczyny braku dostępności 

MZ w odpowiedzi na interpelację wskazał, że przyczyny braku poszczególnych leków konkretnych producentów są różnorakie. Mogą one wynikać zarówno z decyzji biznesowych podmiotów odpowiedzialnych, np. zakończenie produkcji danego leku, wycofanie się z rynku europejskiego lub rynków środkowo-europejskich, przez przyczyny losowe lub spowodowane siłą wyższą – zniszczenia, awarie, pandemie, wojna, które powodują, że lek nie może być wprowadzony do obrotu. MZ przypomniał, że zgodnie z przepisami prawa, podmiot odpowiedzialny ma obowiązek zgłosić do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych tymczasowe lub stałe wstrzymanie obrotu produktem leczniczym.

Kolejną z wskazanych przyczyn braku niektórych leków w aptekach są zaburzenia w łańcuchu dostaw, spowodowane podejmowaniem pewnych decyzji biznesowych w aptekach lub praktykami w hurtowniach farmaceutycznych.
Skutkiem tych działań jest nierównomierna dystrybucja leków do aptek przez hurtownie farmaceutyczne, co ma wpływ na wielkość dostaw i nierównomierne zaopatrzenie ilościowe w leki – informuje MZ.

Dodatkowo MZ przekazał, iż rynek leków w Polsce uzależniony jest w dużej mierze od importu z zagranicy. Ograniczenia te dotyczą nie tylko rynku polskiego, ale są zauważalne w skali całej Europy. Dodał, że braki poszczególnych produktów leczniczych występują często jedynie lokalnie.

Czytaj także: Nowa lista refundacyjna – listopad 2022 

Dostępne preparaty

W odpowiedzi wiceminister Maciej Miłkowski podkreślił, że w oparciu o dane zaraportowane w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, na rynku polskim dostępne są produkty lecznicze, zawierające substancje czynne: Morphini hydrochloridum oraz Morphini sulfas w różnych postaciach i dawkach, tj. :

– Maracex, Morphini hydrochloridum, Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji, 20 mg/ml;
– Morphine Kalceks, Morphini hydrochloridum, Roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml;
– Morphini sulfas WZF, Morphini sulfas, Roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 20 mg/ml;
– Morphini sulfas WZF 0,1% Spinal, Morphini sulfas, Roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml;
– MST Continus, Morphini sulfas, Tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg;
– Oramorph, Morphini sulfas, Krople doustne, roztwór, 20 mg/ml;
– Vendal retard, Morphini hydrochloridum, Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi to system teleinformatyczny, który gromadzi dane o stanach magazynowych na podstawie codziennych raportów składanych przez podmioty odpowiedzialne, hurtownie farmaceutyczne i apteki. Tym samym, jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie dostępności produktów leczniczych w Polsce na każdym poziomie ich dystrybucji – czytamy w odpowiedzi.

Informacja w sprawie leków Sevredol i MST Continus

Wiceminister Maciej Miłkowski wskazał, że podmiot odpowiedzialny Mundipharma A/S poinformował Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o czasowym wstrzymaniu dostaw produktów leczniczych MST Continus, Morphini sulfas, tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg oraz Sevredol, Morphini sulfas, tabletki powlekane, 20 mg, co niewątpliwie może mieć wpływ na utrudnienia w dostępności. Zaznaczył, że jest to decyzja podmiotu odpowiedzialnego, niezależna od Ministra Zdrowia. Podmiot odpowiedzialny poinformował o problemach z związanych z terminami produkcyjnymi, które uległy pogorszeniu poprzez obecną sytuację na świecie, w szczególności zmianami legislacyjnymi związanymi z Brexitem, a także rotacją personelu i wyższym poziomem nieobecności pracowników w wyniku pandemii Covid-19.

Źródło: PM/ GOV

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo