Jak prawidłowo podłączyć system apteczny do systemu P1

Przykład dotyczył pacjenta, który zgłosił się po lek 32 dni od daty wystawienia e-recepty(fot. MGR.FARM.).

Tekst powstał na podstawie najnowszej wersji poradnika dotyczącego e-recepty z 7 lutego, w którym zebrano pytania  i odpowiedzi dla pracowników medycznych oraz aptekarzy.

Wokół wniosku o dostęp do systemu P1

Apteki miały obowiązek podłączyć się do systemu P1 do 31.12.2018 roku.

Przede wszystkim, na początku musimy pamiętać, że kluczowym warunkiem, by skutecznie podłączyć się do systemu i poprawnie złożyć wniosek, jest posiadanie aktualnych danych w:

-Rejestrze Aptek (Numer Prawa Wykonywania Zawodu Kierownika Apteki)

REKLAMA

-Centralnym Rejestrze Farmaceutów (numer PESEL oraz NPWZ)

Wniosek o podłączenie do systemu P1 musi być podpisany (możliwe podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany) przez osobę, która wniosek składa – a więc osobę, której numer PWZ podany jest na etapie uzupełniania wniosku o dostęp do systemu P1.

W przypadku, gdy apteka z powodzeniem złożyła wniosek przez SOW i uzyskała certyfikaty, a następnie w placówce miała miejsce zmiana kierownika – w takiej sytuacji nie ma konieczności, by ponownie generować certyfikaty. Dane kierownika są bowiem potrzebne jedynie w trakcie wysłania wniosku w SOW i nie są one przechowywane. To dana placówka otrzymuje certyfikat ważny przez 24 miesiące od daty jego wydania.

Aby złożyć wniosek o dostęp do systemu P1, niezbędne jest podpisanie wniosku przez kierownika apteki – można do tego użyć np. bezpłatnego podpisu zaufanego (profilu zaufanego). Certyfikaty generowane w ramach składania wniosku w Systemie Obsługi Wniosków są również bezpłatne: sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek.

Moja apteka a system P1

Apteka szpitalna, która nie realizuje recept pacjentów, ale jedynie wewnętrzną dystrybucję leków dla pacjentów na oddziałach, nie jest podłączana do systemu P1 – obejmuje on realizację e-recept tylko w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych.

Aby sprawdzić, czy w naszej aptece można już realizować e-recepty, należy, po zgłoszeniu wniosku do systemu P1 oraz uzyskaniu certyfikatów, zwrócić się do dostawcy oprogramowania aptecznego po licencję z modułem/funkcjonalnością e-recepty, po czym w odpowiedni sposób skonfigurować system (wedle instrukcji otrzymanych od dostawcy).

System P1 będzie integralny z systemem NFZ – wyjątkiem będą sprawozdania do NFZ (komunikat LEK), które wysyła się na dotychczas obowiązujących zasadach, a więc odrębnie od systemu P1. Należy jednak podkreślić, że trwają prace, których celem jest oparcie sprawozdawczości aptek na DDR,co pomoże zmniejszyć obowiązki sprawozdawcze aptek.

Na potrzeby złożenia wniosku o dostęp do systemu P1, tożsamość kierownika będzie weryfikowana na podstawie danych rejestrowych z Rejestru Farmaceutów, a także Rejestru Aptek i podpisu zaufanego/podpisu osobistego (dostępnego na e-Dowodzie Osobistym) albo podpisu kwalifikowanego, którym autoryzowany jest wniosek składany w Systemie Obsługi Wniosków (sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek). Najważniejsze dane to natomiast PESEL i NPWZ.

Aby poprawić dane w NPWZ w Rejestrze Aptek, można użyć formularza dostępnego na stronie egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl. Po tym, jak wypełnimy i wyślemy formularz, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny dokona aktualizacji danych – po 1-2 dniach roboczych, odkąd w Rejestrze Aptek pojawi się poprawny NPWZ, możliwe będzie złożenie wniosku o dostęp do systemu P1. W przypadku kłopotów z logowaniem do eGate/wypełnieniem formularza, należy kontaktować się z numerem 19 457 (numer wewnętrzny 2, po czym należy dokonać wyboru numeru dla systemu eGate).

W przypadku, gdy podczas próby rejestracji na platformie SOW wyskakuje komunikat błędu o braku korelacji NPWZ i PESEL kierownika apteki, a dane sprawdzone w Rejestrze są poprawne, przyczyny takiej sytuacji mogą być następujące:

– wniosek w SOW został podpisany przez inna osobę niż kierownik apteki (wtedy należy złożyć wniosek ponownie)

– w Centralnym Rejestrze Farmaceutów kierownikowi apteki wpisany został niepoprawny numer pesel (aby poprawić dane, trzeba skontaktować się z Okręgową Izbą Aptekarską. Po tym, jak uzyskamy informację o poprawieniu numeru PESEL, będziemy mogli złożyć wniosek).

Wniosek o certyfikat do systemu P1 w SOW składany jest przez kierownika apteki. Nie ma więc potrzeby zgłaszania pozostałych osób pracujących w placówce.

Wniosek do systemu P1 możemy wypełnić na każdym komputerze, który ma dostęp do Internetu. Certyfikaty do systemu P1 zostaną przekazane na wskazany we wniosku adres e-mail – to właśnie te certyfikaty powinniśmy użyć w systemie aptecznym, żeby zachować poprawność komunikacji między systemem P1 a systemem aptecznym.

Postać administratora

Administratorem danych systemu usługodawcy może być osoba fizyczna, która będzie zarządzać kontem apteki w systemie P1 pod względem technicznym. Osoba ta może być wyznaczona w sposób dowolny przez kierownika/właściciela apteki.

W przypadku, gdy dana osoba jest administratorem kilku różnych aptek (z których każda ma innego właściciela), wypełniając wniosek o dostęp do systemu P1,może ona w polu dotyczącym danych administratora danych systemu usługodawcy, wpisać ten sam adres e-mail.

Wokół systemu P1

Sprawozdania do NFZ, a także ich korekty, wysyła się na dotychczas obowiązujących zasadach. Trzeba jednak podkreślić, że trwają prace, które mają na celu oprzeć sprawozdawczość do NFZ o DRR wysyłane do systemu P1.

E-recepta będzie przechowywana w systemie P1 w SIM przez okres równy przynajmniej 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:

-nastąpiła refundacja – jeżeli chodzi o recepty na leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  oraz wyroby medyczne

-została zrealizowana – jeżeli chodzi o recepty inne niż te określone powyżej.

Leki gotowe identyfikowane są w systemie aptecznym w oparciu o kod EAN (13-cyfrowy) bądź GTIN (14-cyfrowy), a także identyfikator z rejestru prowadzonego przez URPL.

Farmaceuci nie muszą mieć profilu zaufanego. Profilu zaufanego potrzebuje kierownik apteki, aby mógł on złożyć wniosek o podłączenie do systemu P1. Jednocześnie trzeba pamiętać, że inną opcją, by podpisać wniosek, jest podpis kwalifikowany bądź osobisty w e-Dowodzie Osobistym.

Przepisany przez lekarza lek (Bazyl, Bloz) weryfikuje się za pomocą kodu EAN – poprawność kodu EAN będzie z kolei weryfikowana w Rejestrze Leków w ramach systemu P1.

O koncie IKP

IKP jest już dostępne – od maja 2018 roku, na portalu pacjent.gov.pl.

Aby aktywować konto, trzeba użyć profilu zaufanego.

Do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) posiada dostęp pacjent, który posiada profil zaufany (obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany), e-dowód oraz e-Tożsamość. Pacjent ma także możliwość, by upoważnić do dostępu również inne osoby.

IKP jest już zintegrowane z ZIP.

Jeszcze o systemie P1

Odnośnie problemu z receptami, które zostały niepoprawnie wystawione w gabinetach – po stronie systemu P1 wdraża się kolejne reguły, których celem jest zapewnienie poprawności danych na e-recepcie. Przygotowane zostało także narzędzie, które ma weryfikować spójność danych między częścią techniczną oraz graficzną e-recepty; a także inne, którego celem jest weryfikacja prawidłowości oznaczonego poziomu odpłatności dla leku refundowanego.

W chwili obecnej nie istnieje jeszcze taka integracja systemu P1 z systemem WIF, dzięki której realizacje recept mogłyby trafiać bezpośrednio do systemu WIF. W dalszym ciągu jednak trwają prace w tym przedmiocie.

Przedstawiciel WIF będzie miał dostęp do dokumentów realizacji recept nierefundowanych w taki sam sposób, jak dzieje się to obecnie – będzie on kontrolował placówkę w jej siedzibie.

Ryzyko, by ktoś nieuprawniony posłużył się cudzym NPWZ podczas realizacji w-recept, nie jest wyższe niż w przypadku realizacji recept papierowych. Farmaceuta, aby mieć możliwość realizacji e-recepty, w dalszym ciągu musi zalogować się do systemu, używając swojego loginu i hasła.

Aby uzyskać informacje o e-recepcie, można zadawać pytanie e-mailem: [email protected] albo dzwoniąc pod infolinię 19 457. Najważniejsze informacje związane z e-receptą, możemy natomiast znaleźć na stronie ezdrowie.gov.pl.

Źródło AM/CSIOZ

REKLAMA
REKLAMA
logo