Prawa i obowiązki farmaceuty – co musisz wiedzieć?

Aby zostać magistrem farmacji, należy ukończyć studia magisterskie na kierunku farmacja oraz odbyć obowiązkowy półroczny staż w aptece. Po spełnieniu tych dwóch warunków, jeśli osoba posiada stan zdrowia odpowiedni do wykonywania zawodu, pełną zdolność do czynności prawnych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwa publiczne lub skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych, zna język polski w mowie i piśmie, na tyle, żeby móc wykonywać zawód farmaceuty oraz wykazuje nienaganną postawę etyczną, Okręgowa Rada Aptekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu farmaceuty. Jakie są prawa i obowiązki farmaceuty?

...

Czytaj dalej