Minister Zdrowia odnośnie interpretacji przepisu rozporządzenia w sprawie recept

Minister Zdrowia wystosował komunikat w sprawie interpretacji przepisu 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r.

Na każdej recepcie w danych osoby uprawnionej powinien znaleźć się tytuł zawodowy oraz kwalifikacje zawodowe (fot. Shutterstock).Ze względu na wątpliwości dotyczące interpretacji obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, Minister Zdrowia tłumaczy, że w przepisie 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną, która polega na braku przecinka po słowach „w tym leku recepturowego” (fot. Shutterstock).

Ze względu na wątpliwości dotyczące interpretacji obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, Minister Zdrowia tłumaczy, że w przepisie 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną, która polega na braku przecinka po słowach „w tym leku recepturowego”.

Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Brak ww. przecinka należy traktować jako omyłkę redakcyjną, która jest oczywista w świetle wewnętrznej logiki omawianego przepisu, gdyż przy przyjęciu odmiennej niż zaprezentowana w niniejszym komunikacie interpretacji, nie miałoby żadnego sensu wyodrębnienie spośród wszystkich możliwych leków ich podgrupy w postaci lek w recepturowych do stosowania zewnętrznego na skórę.

W konsekwencji drugie z przewidzianych w omawianym przepisie wyłączeń pozwalających na zrealizowanie recepty w przypadku podania częstotliwości stosowania (zamiast sposobu dawkowania podanego zgodnie z 2 ust. 2 pkt 2) należy interpretować w taki sposób, że do zrealizowania recepty, na której przepisano dowolny produkt leczniczy przeznaczony do stosowania zewnętrznego na skórę, w tym lek recepturowy przeznaczony do takiego stosowania, wystarczające jest podanie na tej recepcie przez osobę wystawiającą częstotliwości stosowania.

REKLAMA

Zgodnie z wykładnią celowościową należy przepis ten odczytywać z przecinkiem po słowie „recepturowego” występującym w zacytowanym wyżej fragmencie.

Biorąc pod uwagę powyższe, jakakolwiek interpretacja inna od tej, w której fragment „w tym leku recepturowego” stanowi wtrącenie, „jest nieprawidłowa i niezgodna z intencją autorów projektu”.

AM/www.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA
logo