NFZ: ukraińskim pacjentom przysługują leki refundowane

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat, w którym podkreśla, że pacjenci z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed militarnymi działaniami ze strony Rosji, mają prawo do leków refundowanych.

Ilość leku, jaką wydamy w tym przypadku, zależy od obecności na recepcie dawkowania (fot. Shutterstock).Według NFZ, refundacja wynikać ma wprost z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa) (fot. Shutterstock).

Według NFZ, refundacja wynikać ma wprost z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej specustawa) (czytaj również: NFZ o pomocy dla obywateli Ukrainy, jaką gwarantuje specustawa).

NFZ zaznaczył także, że szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia dotyczące wypisywania i realizacji recept na leki refundowane dla pacjentów z Ukrainy, miały już zostać przez niego przekazane placówkom medycznym – w tym także poradniom POZ i aptekom – w specjalnym komunikacie, który dotarł do nich w dniu 14 marca 2022 roku.

Przedstawione przez NFZ w komunikacie stanowisko, ma być także „jednoznaczne oraz obowiązujące”.

Tekst komunikatu:

REKLAMA

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która weszła w życie 12 marca 2022 roku, zapewnia m.in. obywatelom Ukrainy dostęp do opieki medycznej na analogicznych zasadach, jak dla osób ubezpieczonych w Polsce [1].

Prawo do leków refundowanych zagwarantowane w ustawie

Specustawa w art. 37 ust. 1, odwołuje się do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zapewniają ubezpieczonym, a z mocy specustawy także m.in. obywatelom Ukrainy, bezpłatny dostęp do świadczeń gwarantowanych. Wśród nich są leki objęte refundacją przez Ministra Zdrowia.

Pacjenci z Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę z Polską, w związku z agresją militarną Rosji, mają więc pełne prawo — podkreślmy zagwarantowane ustawowo — do otrzymania leków refundowanych. Zasady dotyczące obywateli Ukrainy są tożsame z obowiązującymi od 2012 roku zasadami wystawiania recept dla ubezpieczonych w Polsce.

O szczegółach związanych z wypisywaniem i realizacją recept poinformowaliśmy placówki medyczne, w tym przychodnie POZ, i apteki w specjalnym komunikacie, który trafił do tych podmiotów 14 marca 2022 roku, czyli tuż po wejściu w życie specustawy.

Pacjent z Ukrainy ma zapewniony dostęp do POZ

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po wybuchu konfliktu zbrojnego, migrują wewnątrz naszego państwa lub wyjeżdżają za granicę. W przeważającej większości nie mają więc ustalonego stałego miejsca pobytu w Polsce, co jest jednym z kilku warunków wymaganych do złożenia deklaracji wyboru lekarza POZ.

Dlatego osoba uprawniona z mocy specustawy do otrzymania pomocy medycznej jest traktowana w POZ, jak pacjent spoza listy aktywnej POZ. Nie oznacza to jednak, że lekarz POZ może np. odmówić tej osobie pomocy. Narodowy Fundusz Zdrowia, w trybie przewidzianym w przepisach prawa, rozlicza te wizyty, a sposób rozliczeń nie powinien w żadnym stopniu wpływać na dostęp do opieki medycznej na poziomie POZ.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy jest finansowana z budżetu państwa

Obywatele Ukrainy oraz inne osoby, uprawnione z mocy specustawy, do uzyskania pomocy medycznej w Polsce, otrzymują ją bezpłatnie. Świadczenia medyczne są finansowane z budżetu państwa, nie zaś z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ odpowiada natomiast za rozliczenie środków z budżetu państwa z placówkami medycznymi, z którymi ma zawartą umowę.

[1] Wyjątek stanowią tylko: leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, prawo do leczenia za granicą, zwrot środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.

Źródło: NFZ

REKLAMA
REKLAMA
logo