Obowiązujące wzory recept w 2020 r.

Jak wiadomo w dniu 18 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia nowelą rozporządzenia w sprawie recept wydłużyło ważność starych wzorów recept. Oznacza to, że jeszcze przez 12 miesięcy (do 17 kwietnia 2021 r.) osoby uprawnione będą mogły wykorzystywać, a apteki realizować, zarówno stary, jak i nowy wzór recepty. Poniżej prezentujemy oba wzory ze wskazaniem różnic.

Jak wiadomo w dniu 18 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia nowelą rozporządzenia w sprawie recept wydłużyło ważność starych wzorów recept. Oznacza to, że jeszcze przez 12 miesięcy (do 17 kwietnia 2021 r.) osoby uprawnione będą mogły wykorzystywać, a apteki realizować, zarówno stary, jak i nowy wzór recepty. Poniżej prezentujemy oba wzory ze wskazaniem różnic.

Recepta lekarska

Służy do wypisania leków o kategorii dostępności Rp i Rpz przez lekarza lub fleczera. Nowy wzór może być wykorzystywany również przez pielęgniarki i położne.

stary i nowy wzór recepty lekarskiej

Recepta narkotyczna

Jest to recepta, na której tylko lekarz może wypisać leki o kategorii dostępności Rpw (tzw. leki narkotyczne).

REKLAMA

stary i nowy wzór recepty narkotycznej

Recepta pielęgniarska

Służy do wypisywania leków o kategorii Rp przez pielęgniarki i położne. Nowy wzór jest taki sam, jak w przypadku pozostałych osób uprawnionych.

stary i nowy wzór recepty pielęgniarskiej

Recepta wystawiana przez farmaceutę

wzór recepty służący do ordynacji farmaceutycznej

Służy do wypisywania wyłącznie leków o kategorii Rp przez farmaceutów z pominięciem produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe. Obecnie nie można przepisywać również wyrobów medycznych, środków spożywczych, leków recepturowych czy leków o kategorii Rpz lub Lz. (czytaj więcej: Recepta farmaceutyczna, pro auctore, pro familiae – podsumowanie)

Jest to wzór identyczny jak dla pozostałych osób uprawnionych, ale ze względu na brak możliwości wpisania daty realizacji „od dnia” usunięto to pole.

Przy okazji warto dodać, że zgodnie z art. 95c ustawy Prawo farmaceutyczne recepta pełnopłatna nie musi odpowiadać wzorowi recepty. Nie dotyczy to leków podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, które zawsze muszą być wystawione na druku zawierającym kody kreskowe. O ile recepta na leki psychotropowe (kat. dostępności Rp) może nie posiadać numeru recepty, to już recepta narkotyczna musi mieć wszystkie wymagane dane oraz kody.

Ponadto od noweli rozporządzenia obowiązującej od 14 września 2018 r. recepty mogą odbiegać od wzoru pod względem kształtu lub rozmiaru, pod warunkiem, że naniesione dane są czytelne. Z kolei różowe recepty weterynaryjne muszą mieć nadany przez WIF numer zaczynający się od cyfr 07.

 

Artykuł jest aktualizacją wpisu z ubiegłego roku.

Opracował mgr farm. Konrad Okurowski

© rx.edu.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo