Depakine Chrono

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Depakine Chrono 500 

333 mg + 145 mg

30 tabl. w pojemniku

30 tabl. w blistrach

Odpłatność:

R, B, 100%

Depakine Chrono 300

200 mg + 87 mg

30 tabl. w blistrach

30 tabl. w pojemniku

R, B, 100%

Lek Depakine Chrono można dostać z odpłatnością R w neuralgii lub neuropatii w obrębie twarzy lub w przypadku padaczki. Jest dostępny z odpłatnością B w chorobach psychicznych i upośledzeniach umysłowych. 

Przykładowa recepta na lek Depakine Chrono:

Rp.

Depakine Chrono 500 333 mg + 145 mg 

Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

3op po 30 tabl

D.S. 1×1 tabl

Odpłatność: R

Potwierdzono ilość substancji czynnej VALPROIC ACID 45000,0 MG

Dopisek o ilości substancji czynnej jest błędny, ponieważ kwasu walproinowego we wszystkich opakowaniach, które dostanie pacjent jest 13050 mg. Jednak w przypadku tej recepty nie jest konieczne określenie sumarycznej ilości substancji czynnej. Można więc potraktować ten dopisek jako znak niestanowiący reklamy: zgodnie z § 8 ust 7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept  “Osoba wydająca realizuje receptę, na której 2) zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu lub w art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne informacje lub znaki niestanowiące reklamy.” W związku z powyższym receptę można zrealizować w całości.

Czytaj również: DHC Continus tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu

REKLAMA
REKLAMA
logo