DHC Continus tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu

Zarejestrowane na terytorium RP dawki i opakowania leku DHC Continus:

Dawka i opakowanieOdpłatność
60 mg 30 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu100%
 60 mg 56 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu100%
 60 mg 60 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu30%, B
90 mg 30 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu100%
 90 mg 56 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu100%
90 mg 60 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu30%, B

Lek DHC Continus może być wypisany z odpłatnością 30% we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach lub bezpłatnie, w przypadku nowotworów złośliwych.

Zarejestrowane wskazania obejmują leczenie silnych bólów nowotworowych i przewlekłych o innej etiologii.

Przykładowa e-recepta na lek DHC Continus:

REKLAMA

Rp.
DHC Continus 60 mg Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
1 op. po 56 tabl.
D.S. 1 tabl. co 12 godzin
Odpłatność B

Powyższa recepta zawiera kilka błędów uniemożliwiających je realizację bez poprawy:

  • wielkość opakowania – Wskazano opakowanie pełnopłatne, które nie jest dostępne w obrocie. Niestety w przypadku leków podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii nie jest możliwe zastosowania art. 44 ust. 2c ustawy refundacyjnej, który pozwala wydać 10% różną ilość leku. Tym samym nie wolno wydać opakowania 60 tabl. w ramach tej recepty.
  • odpłatność – jw. wskazanie opakowania nierefundowanego uniemożliwia wydanie leku ze zniżką.
  • ilość sumaryczna substancji odurzającej – Dihydrokodeina należy do grupy II-N, więc niezbędne jest podanie oprócz ilości leku, także sumarycznej ilości środka odurzającego. W przypadku e-recepty zapis ten może mieć formę liczbową lub słowną.
REKLAMA
REKLAMA
logo