iXell 2 opakowania

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

iXell test paskowy 50 szt.odpłatność:

100%, R, 30%

Paski testowe iXell można dostać z odpłatnością

  •  100% bez recepty, 
  • R: w przypadku cukrzycy typu 1., w pozostałych typach cukrzycy, które wymagają co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz w cukrzycy leczonej przy pomocy pompy insulinowej, 
  • 30%: w przypadku cukrzycy

Czytaj również: iXell – test paskowy do pomiaru stężenia glukozy

REKLAMA

Przykładowa recepta:

Rp.

iXell test paskowy 50 szt.

Ilość: 2op po 50 szt

D.S. Wiadomo

Odpłatność: 30%

Data realizacji do 29 czerwca 2022 r.

Pierwsza realizacja 27.07.2021, druga 10.09.2021

Obecnie zgodnie z § 8 w ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w przypadku dawkowania niezgodnego z definicją przedstawioną w tym samym Rozporządzeniu można wydać 2 najmniejsze opakowania “z wyjątkiem: wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania”.

Rozporządzenie miało okres przejściowy od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. W związku z tym dopiero recepty na paski diagnostyczne wystawione po 1 lipca 2021 r. nie mogłyby być zrealizowane z takim dawkowaniem. Podejściu temu przeczy treść ostatniej odpowiedzi z MZ, według której taką receptę można zrealizować ze zniżką na zasadach ogólnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept w § 8 ust. 1 pkt 4:

“osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego, niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji –ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem:

a)przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 

b)leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania”

W związku z tym na receptę z dawkowaniem “wiadomo” wystawioną do 30 czerwca 2021 r. na paski można było zrealizować maksymalnie 2 opakowania pasków.

Jeśli jednak zostało wydane 1 opakowanie nie później niż 30 dni od wystawienia recepty, wówczas należy drugie wydać w dacie realizacji recepty (w tym przypadku do 29 czerwca 2022 r.).

REKLAMA
logo