Lek Zahron

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Zahron 5 mg:

28 tabl. 56 tabl.

30 tabl. 98 tabl.

Odpłatność: 30%, 100%Odpłatność: 100% 
Zahron 10 mg:

28 tabl. 56 tabl.

30 tabl. 98 tabl.

Odpłatność: 30%, 100%Odpłatność: 100% 
Zahron 15 mg:

28 tabl. 56 tabl.

7 tabl. 10 tabl. 14 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 84 tabl. 90 tabl. 98 tabl. 100 tabl.

Odpłatność: 30%, 100%Odpłatność: 100% 
Zahron 20 mg:

28 tabl. 56 tabl.

30 tabl. 98 tabl.

Odpłatność: 30%, 100%Odpłatność: 100% 
Zahron 30 mg:

28 tabl. 56 tabl.

7 tabl. 10 tabl. 14 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 84 tabl. 90 tabl. 98 tabl. 100 tab

Odpłatność: 30%, 100%Odpłatność: 100% 
Zahron 40 mg:

28 tabl. 56 tabl.

30 tabl. 98 tabl.

Odpłatność: 30%, 100%Odpłatność: 100%

Lek Zahron można wydawać z odpłatnością 30% w opakowaniach po 28 i 56 tabl. we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, czyli:

  • Leczenie hipercholesterolemii

Pierwotna hipercholesterolemia (typu II a) lub mieszana dyslipidemia (typu II b) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe.

  • Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

Lek jest bezpłatny w zarejestrowanych wskazaniach dla osób z uprawnieniem “S”.

Przykładowa recepta na lek Zahron:

Rp.

Zahron tabletki powlekane 5 mg

0,0714285714285714 op. po 28 tabl.

D.S. 1 tabl na dzień

Odpłatność: 30%

Potwierdzono ilość substancji czynnej ROSUVASTATINUM 10 mg

Uprawnienia dodatkowe: S

Ilość opakowań oraz sumaryczna ilość substancji na recepcie wskazuje na to, że w intencji lekarza było wydanie 2 tabletek leku Zahron 5 mg. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych określa, jakie opakowania leków można dzielić:

  • 5 punkt 3

“Dopuszcza się dzielenie opakowań następujących produktów leczniczych:

1)antybiotyki do stosowania wewnętrznego,

2)w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego,

3)w postaci do podawania wziewnego,

4)posiadających kategorię dostępności „Rpw”,

5)zawierających substancje psychotropowe grup III-P iIV-P lub środki odurzające z grupy II-N, określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o’przeciwdziałaniu narkomanii¬

 jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości produktu leczniczego, każde wydane opakowanie bezpośrednie jest oznakowane datą ważności i numerem serii, w opakowaniu własnym apteki, do którego dołącza się ulotkę lub jej kopię.”

Zahron nie należy do żadnej z tych kategorii. W związku z tym opakowania nie możemy podzielić. Wydajemy najmniejsze opakowanie dostępne w obrocie, czyli w tym wypadku 1 op. po 28 tabl.

logo