Nodofree – krople do oczu

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Nodofree (20 mg/ml), krople do oczu 1 but. po 3 mlLek refundowany: odpł. R
Nodofree (20 mg/ml), krople do oczu 3 but. po 3 mlLek refundowany: odpł. R

Lek Nodofree w postaci kropli do oczu może być wypisany z odpłatnością R lub bezpłatnie seniorom w następujących przypadkach: w jaskrze. 

Ponadto pacjent może otrzymać lek pełnopłatnie we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, czyli:

  • w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego w przypadku: nadciśnienia ocznego, jaskry z otwartym kątem przesączania, jaskry torebkowej – jako lek wspomagający w połączeniu z β-adrenolitykami lub w monoterapii u pacjentów, którzy nie reagują na leczenie β-adrenolitykami lub u pacjentów, u których β-adrenolityki są przeciwwskazane.

Przykładowa e-recepta na lek Nodofree:

REKLAMA

Rp. 

Nodofree roztwór, 20 mg/ml krople do oczu

2 op. po 3 butelki 5ml

D.S. 2 x dz do obu oczu

Odpłatność: B

Data realizacji do 21 kwietnia 2022 r.

Powyższa recepta posiada złą odpłatność. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept w § 8.1.8:

 w przypadku,gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia ,,X” albo 100%” –osoba wydająca wydaje ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością określoną w wykazie,

W związku z tym wydajemy lek w odpłatnością R.

Krople Nodofree mają przydatność do użycia 90 dni po otwarciu opakowania, a zawartość w jednej butelce jest szacowana na 143 krople. W przypadku podanego dawkowania możemy wydać jednorazowo 5 butelek (na 180 dni). Zatem zalecane jest wydanie całości leków z recepty w dwóch transzach. 

Należy pamiętać, że od 01.07.2021r. w świetle nowych przepisów:

  • 2 ust. 2 pkt 2 aktualnego rozporządzenia w sprawie recept:

“ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

2) sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie”

Dawkowanie to będzie nieprecyzyjne i pacjent z tą samą receptą wystawioną po dacie 01.07.2021r. otrzyma jedynie 2 op po 1 butelce kropli.

REKLAMA
REKLAMA
logo