NuvaRing

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

NuvaRing

1 system

3 systemy

3 systemy + 3 aplikatory

1 system + 1 aplikator

Odpłatność: 100%

NuvaRing jest dopochwowym systemem terapeutycznym. Stosowany w antykoncepcji. Nie jest objęty refundacją, zatem może być wypisywany wyłącznie z odpłatnością 100%.

Przykładowa recepta:

Rp.

NuvaRing (120 μg + 15 μg)/24h system terapeutyczny dopochwowy 

Ilość: 1op po 3 aplikator_1_szt

D.S. dopochwowo

Odpłatność: 100%

W powyższym przykładzie występuje dawkowanie niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem:

  • 2 ust. 2 punkt 2 “sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania.
  • 8 ust 1 pkt 4

sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

  1. b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

W związku z tym z obecnym dawkowaniem można wydać 2 op po 1 systemie terapeutycznym. 

logo