Paski testowe Contour TS

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Contour TS test paskowy 50 szt. odpłatność 30%, R

Paski testowe Contour TS mogą być wypisane z odpłatnością:

  • 30% w przypadku cukrzycy,
  • R w przypadku cukrzycy typu I oraz pozostałych typach cukrzycy wymagających co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapii cukrzycy za pomocą pompy insulinowej.

Paski można nabyć również ze 100% odpłatnością bez recepty.

Przykładowa recepta na paski Contour TS:

REKLAMA

Rp.

Contour TS-test paskowy; a 50szt

Ilość: 6op. po 50 szt

D.S. Wiadomo

Odpłatność: 30%

Data realizacji do: 03.12.2021 r.

1 realizacja recepty 09.12.2020 r

pacjent przychodzi ponownie w kwietniu. 

Recepta zawiera błędne dawkowanie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie recept w § 8 ust 1 pkt 4:

“osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego, niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji –ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem:

a) przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 

b) leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania”.

W związku z tym na taką receptę można zrealizować maksymalnie 2 opakowania pasków.

Jeśli podczas 1 realizacji zostały wydane 2 opakowania, realizacja recepty jest uważana za zamkniętą.

Jeśli jednak zostało wydane 1 opakowanie nie później niż 30 dni od wystawienia recepty, wówczas należy drugie wydać w dacie realizacji recepty (w tym przypadku do 03.12.2021 r.).

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat 28.11.2019 r. dotyczący pomniejszania ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty o treści:

“W związku z wejściem w życie od dnia 7 września 2019 r. art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) dotyczącego realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, informujemy, że w przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, to pomniejszenie ilości wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niestosowania, dokonywane jest wyłącznie przy pierwszej częściowej realizacji e-recepty.”

Komunikat ten nie zawiera wyjątków od tej reguły. W związku z tym jeśli pacjent w przeciągu 30 dni od wystawienia recepty rozpoczął realizację wykupując 1 op, powinien mieć możliwość wykupienia drugiego opakowania do końca daty ważności recepty. 

REKLAMA
REKLAMA
logo