Systen Conti

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Systen Conti 

System transdermalny 

3,2 mg + 11,2 mg 

8 plastrów

Odpłatność:

30%, 100%.

System transdermalny można dostać ze zniżką we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, czyli w hormonalnej terapii zastępczej w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet związanych z menopauzą. 

Przykładowa recepta na lek Systen Conti:

Rp.

Systen Conti, System transdermalny.

4 op. po 8 PLASTER

D.S. 2 x w tyg.

Odpłatność: 30%

Data realizacji do 10 września 2022 r.

W powyższej recepcie mamy do czynienia z nieprawidłowym dawkowaniem. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept “sposobie dawkowania, rozumie się przez to informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie.” W przypadku tej recepty mamy samą częstotliwość: dwa razy w tyg. W związku z tym należy wydać maksymalnie 2 opakowania Systen Conti. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept:

“§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

(..)

4) sposób dawkowania – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, w tym leku recepturowego innego niż określony w lit. b, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu”.

REKLAMA
REKLAMA
logo