Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu wątpliwości, cz. 1

Najbezpieczniej będzie wydać 30 saszetek na 100% (fot. Shutterstock).

1.
2. Na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów
określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu
leków recepturowych.

Rp.
40 sztuk proszków dzielonych czy 500g mieszanki realizujemy normalnie na 1 ryczałt, czyli 8,4?

Dotychczas (i jeszcze do 4/10 i recept wypisanych przed tym dniem) obowiązuje zapis, że na recepcie można przepiać pojedynczą ilość leku recepturowego, a w przypadku ilości większej należy zmniejszyć tą ilość do pojedynczej.
W nowelizacji zmieniono ten zapis tak jak zostało to przytoczone. W rozporządzeniu:
http://nia.org.pl/news/2272/1/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-6-listopada.html
są podane ilości leku jakie przypadają na 1 ryczałt (one nie ulegają zmianie). Wypisanie ilości podwójnej powoduje automatycznie konieczność zwiększenia opłaty pobranej od pacjenta do 2 ryczałtów.

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
logo