Czy kod pocztowy w adresie pacjenta

Czy obecnie, na recepcie w adresie pacjenta musi być kod pocztowy, czy nie?

Odp.: Nie musi, domyślnie przyjmuje się, że jest obecny.

Bardzo proszę o podanie podstawy prawnej, ponieważ dysponuje jedynie tą, która nakłada obowiązek wypisania kodu pocztowego.

Odp.: Proszę bardzo: https://rx.edu.pl/2018/09/13/nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-recept/

REKLAMA

Drążę wciąż temat, bo jest nas w aptece kilka osób i mamy różne zdania. Otóż przesłanym mi ostatnim przepisem dysponuję, tzn .tym z września 2018 r. Mam wydrukowany tekst jednolity ustawy Prawo Farmaceutyczne z 15.03.2019, gdzie jednak jest nałożony obowiązek wypisania kodu w adresie pacjenta. Wg mnie tekst jednolity zawiera wszystkie obowiązujące przepisy. Bardzo proszę więc o ustosunkowanie się do tej sytuacji i wytłumaczenie mi, który przepis obowiązuje. Z 2018 czy z 2019 roku?

Odp.: Ustawa Prawo farmaceutyczne mówi o zasadach wystawiania. Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy zawiera przepisy odnośnie realizacji. Obowiązują oba. Innymi słowy, lekarz powinien wpisać, ale jak nie wpisze, to zgodnie z rozp. uznajmy zapis również za prawidłowy. Dla apteki jest ok nawet bez kodu.

REKLAMA
REKLAMA
logo