Dawka leku – niezgodność danych na e-recepcie

Moje pytanie dotyczy realizacji e-recepty – jak należy postąpić w sytuacji, gdy dawka przepisanego leku jest inna w części prawej oraz inna w części lewej?

Aby farmaceuta posiadał aktualną wiedzę farmaceutyczną i medyczną, niezbędna jest jego edukacja (fot. Shutterstock).Zgodnie z wytycznymi MZ, w przypadku niezgodności danych na e-recepcie należy się kierować częścią wizualną, tj. prawą (fot. Shutterstock).

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy dawka przepisanego leku jest inna w częściej prawej e-recepty i inna w części lewej? Czy strona prawa jest w tej sytuacji ważniejsza? Pracownicy naszej apteki kierują się podczas wydawania głównie stroną prawą… Obawiam się, że taka rozbieżność między dwiema stronami może nie zostać wychwycona i pacjent otrzyma lek w złej dawce.

Odp.: Zgodnie z wytycznymi MZ, w przypadku niezgodności danych na e-recepcie należy się kierować częścią wizualną, tj. prawą (https://rx.edu.pl/niezgodnosci-danych-na-e-recepcie-komunikat-mz/). To, że można wydać lek, nie oznacza, że trzeba robić to na siłę. Zawsze dobrze jest zadzwonić do lekarza i rozwiać wątpliwości. Z pewnością należy uczulić pracowników na wszelkie niezgodności i szybko na nie reagować w razie potrzeby podczas retaksacji i wydawania.

REKLAMA
REKLAMA
logo