Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 – elementy

Co powinna zawierać ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1?

W przedstawionej sytuacji, można recepty zrealizować łącznie ze zniżką podczas 1 transakcji (fot. Shutterstock).Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 winna być prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień (fot. Shutterstock).

Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 – zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 166) – winna być prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień, zawierających:

  1. międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania;
  2. stan magazynowy na początku danego miesiąca;
  3. łączny przychód w ciągu danego miesiąca z podaniem ilości preparatu;
  4. łączny rozchód w ciągu danego miesiąca z podaniem ilości preparatu i ilości recept lub zapotrzebowań;
  5. stan magazynowy na koniec danego miesiąca.

Autorem odpowiedzi jest radca prawny Alicja Chudziak.

REKLAMA
REKLAMA
logo