Ilość ryczałtów na 300g maści

Art. 96 ust. 4 ustawy prawo farmaceutyczne wyłącza możliwość przepisania leków zawierających substancje psychotropowe, środki odurzające i o kat. dostępności Rpz (fot. Shutterstock).

Ile liczymy ryczałtów na 300 g maści?

Zgodnie z §3 rozporządzenia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych , jeden ryczałt stanowi 100,0 maści. W przytoczonym przypadku należy wycenić 3 ryczałty.

[Zespół Rx.edu.pl]

 

REKLAMA

 

REKLAMA
REKLAMA
logo