Kod pocztowy i adres pacjenta na recepcie papierowej

Czy na recepcie papierowej w danych pacjenta musi być obecny kod pocztowy – jak to wygląda na dzień dzisiejszy?

Są to produkty biologiczne, które podlegają bardzo zaostrzonym procedurom produkcyjnym, aby mogły spełnić wymogi rejestracyjne (fot. Shutterstock).Od strony technicznej, nie jest np. możliwe przesłanie do SIM DRR z e-recepty, gdzie nie ma podanego kodu pocztowego lub dane w adresie zostały niewłaściwe rozmieszczone (fot. Shutterstock).

Odp.: Aktualne rozporządzenie w sprawie recept w § 8 ust. 1 pkt 10 mówi, że jeżeli:

§8.

1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

10) kod pocztowy adresu danych pacjenta – osoba wydająca przyjmuje, że kod ten został wpisany;

REKLAMA

zatem, choć kod pocztowy stanowi element adresu pacjenta, to nie musi być obecny. Jednak to tylko prawna część procesu realizacji recepty. Przy realizacji recepty papierowej nie ma tego problemu. Natomiast od strony technicznej, nie jest np. możliwe przesłanie do SIM DRR z e-recepty, gdzie nie ma podanego kodu pocztowego lub dane w adresie zostały niewłaściwe rozmieszczone.

Czytaj również: Czy kod pocztowy w adresie pacjenta

REKLAMA
REKLAMA
logo