Numer umowy z NFZ i numer oddziału NFZ na e-recepcie

Uzupełnienie danych w kodach z recepty lub w karcie/danych pacjenta spowoduje automatyczne zamieszczenie informacji w DRR, więc osobna adnotacja jest zbędna(Shutterstock).

Czy na e-recepcie, w polu wystawca dokumentu, muszą się znajdować informacje o numerze umowy z NFZ oraz numerze oddziału NFZ?

Odp. : Informacja o identyfikatorze NFZ (w części wizualne lub technicznej – wg stanowiska MZ z lipca, dodatkowo potwierdzona w nowej wersji poradnika CSIOZ nt. e-recepty z lutego 2020 r.) jest wymagana, gdy recepta jest refundowana i leki mają być wydane z refundacją. Brak identyfikatora wyklucza możliwość realizacji e-recepty ze zniżką. Numer umowy z NFZ nigdy natomiast nie był, i nie jest, informacją wymaganą na recepcie papierowej lub elektronicznej.

REKLAMA
REKLAMA
logo