Odpłatność w przypadku rp, gdy NFZ określony jako 09R/P

Ważniejsza od wczytywania się kodów jest ich obecność, bo wtedy recepta spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (fot. Shutterstock).
Z jaką odpłatnością wydać leki z rp, jeżeli NFZ jest określony jako 09R/P? Poza tym, rp napisana bezbłędnie. Dziękuję za odpowiedź.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3) lit a) na recepcie, która ma być zrealizowana ze zniżką musi znajdować się:
3) identyfikator płatnika:
a) określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwy
dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, (…)

W związku z faktem, że we wspomnianym załączniku nr 2 figuruje jedynie 09 będący identyfikatorem Podkarpackiego OW NFZ – zapis przytoczony w pytaniu, tj. 09R/S należy uznać za błędny.

Do tej pory jednak przy zapisie 09R to R było traktowane zgodnie z §16 ust. 4. pkt 3), tj.:
Osoba wydająca realizuje receptę, na której:
3) zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu informacje lub znaki niestanowiące reklamy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.

czyli stanowiło informację dodatkową bez wpływu na refundację recepty.

Decyzję o realizacji ze zniżką, bez poprawy recepty zostawiamy realizującemu.

[Zespół Rx.edu.pl]

REKLAMA
REKLAMA
logo