Oxycontin różne wartości ilości sumarycznej

Mam pytanie odnośnie eRpw – na OxyContin 80 mg, ponieważ magister odmówił jej realizacji.

Recepta elektroniczna na lek OxyContin powinna zawierać spójne dane, co nie znaczy, że nie można jej zrealizować z niektórymi błędami.E-recepta na lek narkotyczny może mieć ilośc sumaryczną zapisaną w postaci cyfr arabskich lub słownie.

Mam pytanie odnośnie poniższej recepty.
Rpw.
OxyContin 80 mg tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 op po 60 tabl.
DS. 1-2-1
odpłatność R
Potwierdzono ilość substancji czynnej: OxyContin 80 mg [60 tabl.] 9 600 mg
Informacja dla osoby wydającej lek: słownie: dziewięć tysięcy sześćset miligramów oksykodonu
Dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach
Oddział NFZ 11

Moje pytanie jest następujące. W jednym miejscu lekarz wpisał „potwierdzono ilość subst. czynnej 9600 mg „. Poniżej w drugim miejscu podał „informacja dla osoby wydającej lek: słownie: „oksykodonu” – zamiast „chlorowodorku oksykodonu”. Magister odmówił realizacji tak wystawionej eRpw.
W aptece zdania są podzielone. Jedni uważają, że mgr postąpił prawidłowo odmawiając realizacji eRpw. Inni natomiast uważają, iż można pominąć „informację dla osoby wydającej lek z błędnie wpisaną nazwą substancji, bo to pole nie jest częścią składową recepty.

 

Odp.: Niestety nadmiar informacji, do tego częściowo sprzecznych szkodzi. Magister słusznie uważa, że dane powinny być spójne, co oczywiście nie znaczy, że osoba realizująca nie ma pola manewru przy pewnych błędach. Zacznijmy od początku. Wymaga się, żeby na recepcie dotyczącej substancji psychotropowej lub odurzającej była zawarta dodatkowo ilość sumaryczna substancji. Uregulowane prawnie jest to, że na e-recepcie zapis może być wyrażony cyfrowo lub słownie. Pole dedykowane do umieszczenia tego typu informacji to „potwierdzono ilość substancji”. Znajduje się ono zarówno na receptach z aplikacji gabinet.gov.pl, jak i z systemów gabinetowych. Pojawia się automatycznie przy danym typie leku lub po zaznaczeniu, że chodzi o lek z substancją z wykazu N lub P. Gdyby ilość sumaryczna pojawiła się tylko w polu „informacja dla osoby wydającej”, też nie byłoby to błędem.

REKLAMA
To czy jakąś informację można uznać za dodatkową i zbędną zależy od jej treści. Niewątpliwie słowna ilość sumaryczna wiąże się z treścią recepty i wymagają jej przepisy.
Argumentem za odmową jest sprzeczność danych. Argumentów za realizacją jest więcej: dedykowane pole o prawidłowej informacji, wydanie w gruncie rzeczy mniejszej ilość (oksykodonu jest 71,7 mg na tabl. czyli 8604) przy dwóch różnych ilościach i  brak konieczności podawania nazwy substancji czynnej, a tylko samej ilości. Generalnie recepta jest do obrony. W takiej sytuacji zawsze warto pomyśleć jaki punkt zaczepienia miałby kontroler.
REKLAMA
REKLAMA
logo