Pełnopłatna recepta farmaceutyczna

Warunkiem do opisania poprawnej lub pełnej informacji na rewersie, i opatrzenia pieczątką osoby realizującej receptę, jest obecność Regonu na awersie, nawet pod kodem kreskowym(fot. Shutterstock).

Mamy ustawowe prawo wystawiania recept PA/PF. Pojawiły się już wytyczne na ten temat. Czekamy jedynie na wprowadzenie ich w systemach ochrony zdrowia głównie dla potrzeb refundacji. Czy, w takim razie, mając PWZ, ale nie pracując w aptece, mogę już wystawić pełnopłatną receptę PA i zrealizować ją w aptece?

Odp.: Biorąc pod uwagę fakt, że recepta pełnopłatna nie musi odpowiadać wzorowi, więc obecność kodów kreskowych i numeru recepty nie jest wymagana, nie ma przeciwwskazań, żeby taką receptę wystawić i zrealizować. Skoro SIM przyjmuje e-recepty farmaceutyczne, powinien zaakceptować również papierową receptę od farmaceuty.

Sprawdź także: Recepta farmaceutyczna, pro auctore, pro familiae – podsumowanie

REKLAMA
REKLAMA
logo