Purethal – sama dawka bez określenia rodzaju alergoidu

Czy farmaceuta może wydać Purethal wskazany przez pacjenta i wydać lek ze zniżką?

Lekarz nie podał rodzaju szczepionki Purethal a jedynie wskazał nazwę. Czy to wystarczy, żeby pacjent otrzymał właściwy typ?Szczepionka stosowana w leczeniu alergii powinna mieć podany typ w części graficznej e-recepty.

Czy lekarz może wypisać Purethal 500mcg/ml zawiesina do wstrzykiwań 1 op. a 1 fiol. bez określenia rodzaju, jaki mamy wydać? Czy farmaceuta może wydać Purethal wskazany przez pacjenta i wydać lek ze zniżką?

Odp.:

Należałoby oczekiwać na recepcie jakiejś adnotacji co do konkretnego alergenu, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Od strony technicznej jednak pod nazwą Purethal 500 mcg/ml pojedyncze alergoidy pyłków roślin do leczenia podtrzymującego i na EAN-ie 05909990975310 w rejestrze produktów leczniczych znajduje się tylko alergoid pyłku brzozy. O innym składzie chpl nie wspomina. Jednocześnie jest to jedyny alergoid refundowany. Pozostałe pacjent może wykupić za pełną odpłatnością. Zatem, jeżeli pacjent stosuje alergoid brzozy, może go wykupić na podstawie tej recepty ze zniżką. Jeśli zaś potrzebuje inny (bylica lub roztocza) może go nabyć na 100%.

mgr farm. Konrad Okurowski

Czytaj także: