Realizacja recepty przy zapisie Prenessa 5 mg

Lekarz napisał błędnie dawkę leku Prenessa 5mg. Dawka taka oczywiście nie istnieje. Czy można wydać lek Prenessa 4mg na zniżkę, skoro jest to dawka najniższa i pacjent tę dawkę zażywa od dłuższego czasu? Czy trzeba podejść do lekarza, aby skorygował swój błąd?

Sposób postępowania z niewpisaną, nieczytelną lub błędnie zapisaną dawką opisuje § 16 ust. 1 pkt 1 lit. c., który pozwala przyjąć, że lekarz wpisał najmniejszą dawkę dopuszczoną do obrotu. Powyższą receptę można zrealizować bez poprawy, ale zawsze należy mieć 100% pewność co do nazwy i dawki leku, który pacjent przyjmuje.

REKLAMA
REKLAMA
logo