Recepta papierowa na Tussipect

Czy można zrealizować receptę na Tussipect syrop, która nie zawiera nr recepty i kodów kreskowych?

Recepta papierowa na lek Tussipect dotyczy leku zawierającego prekursor. Czy w związku z tym wymaga kodów i słownego zapisu ilości substancji?Recepta papierowa na leki psychotropowe i odurzające musi posiadać 2 lub 3 kody kreskowe.

Czy można zrealizować receptę na Tussipect syrop, która nie zawiera nr recepty i żadnych kodów kreskowych (regon, NPWZ, nr recepty)? Czy w związku z tym, że Tussipect sir. trzeba wypisać na recepcie z kodami, to wymaga się słownego zapisu sumarycznej ilość efedryny?

 

Odp.:

§ 4. rozporządzenia w sprawie recept nie daje na to pytanie jasnej odpowiedzi. Z jednej strony w żadnym z ustępów nie pada określenie prekursor. Z drugiej zaś w ust. 8 pojawia się stwierdzenie ogólne, tj. „produkt leczniczy, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii”.

REKLAMA
  1. Na recepcie w postaci papierowej, na której przepisano:
    1) produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlegający refundacji,
    2) produkt leczniczy, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
    – dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego.

Czyli z jednej strony nie ma wymogu uzyskania unikalnego numeru z NFZ, ale również WIF nie wydaje tych numerów.

Natomiast zacytowany przepis przemawia za tym, że wymagane jest przedstawienie w postaci kodu kreskowego informacji takich jak PWZ lub/i REGON. Zależnie od przypadku, przy receptach PA/PF wystawianych bez działalności gospodarczej wystarczający będzie sam PWZ.

Reasumując, wymaga się obecności przynajmniej 1 lub 2 kodów kreskowych w przypadku recepty na prekursor (Tussipect). Z kolei w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje jest mowa wyłącznie zapisie słownym ilości sumarycznej substancji psychotropowej oraz środka odurzającego. Przyjmuje się więc, że prekursowy nie muszą mieć dodatkowo takiego zapisu.

Zobacz również: Czy na leki z wykazu A wymagana jest recepta z kodami?

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

logo