Recepta papierowa – nadruk niepełnych danych lekarza

Mam receptę papierową, gdzie w polu dane osoby uprawnionej jest za mało informacji. Czy mogę ją bezpiecznie zrealizować?

Czy mogę bez problemu zrealizować papierową receptę, gdzie w danych osoby uprawnionej jest imię, nazwisko, pwz i podpis lekarza?Do kwietnia 2018 r. obowiązywał inny zakres dawnych dotyczący osoby uprawnionej do wystawiania recept.

Mam papierową receptę, na której naniesiono nadrukiem imię i nazwisko lekarza, i pwz. Podpis jest odręczny. Czy można zrealizować taką receptę, jeżeli w nadruku jest tylko imię i nazwisko, a brakuje określenia lek. med.? Kiedyś chyba nie było problemu z takimi receptami.

 

Odp.: W sprawie nic się nie zmieniło, poza jednym. Kiedyś wymagane było podanie imienia i nazwiska oraz PWZ (no i własnoręczny podpis). Od kwietnia 2018 r. wymagane jest dodatkowo podanie tytułu zawodowego oraz kwalifikacji. Wymóg pojawił się w art. 96a ust. 1 pkt 3 ustawy prawo farmaceutyczne. Innymi słowy, można taką receptę papierową zrealizować, ale na rewersie należy opisać przynajmniej tytuł zawodowy: lekarz, lek. dent., felczer, pielęgniarka etc. Pozwala na to § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie recept. Niestety takie niepełne dane pojawiają się nawet na szablonach generowanych na stronach NFZ.

 

REKLAMA

Zobacz także:

REKLAMA
REKLAMA
logo