Wydanie Ketonalu dla recepty z uprawnieniami ZK przy zaznaczonej przez lekarza odpłatności 100%

Decyzja ta weszła w życie z dniem 10 lutego 2021 (fot. Shutterstock).

Z jaką odpłatnością wydać lek Ketonal 0,1 30tabl. dla recepty z uprawnieniami ZK, przy zaznaczonej odpłatności przez lekarza 100%?

Dotychczasowa praktyka przemawiała za tym, żeby to co zostało wypisane na 100% dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi otrzymywał on za pełną odpłatnością. Przemawia za tym § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który nie wymaga odpłatności jedynie na recepcie z uprawnieniem IB. Z kolei § 16 ust.1 pkt1 lit. h tiret trzeci mówi, że lek wydaję się z odpłatnością wynikającą z uprawnienia dodatkowego. Należy jednak zwrócić uwagę na jeden fakt. Otóż czy podanie odpłatności dla ZHDK, jest niezgodne z rozporządzeniem bądź błędne? Nie jest, bo tylko IB jest wyłączone z tego obowiązku, a lekarz wyraźnie zaznaczył, że lek jest przepisany off-label, lub dla osoby której on ze zniżką nie przysługuje. Żeby nie było łatwo, to MZ w osobie dyrektora Fałka wydało interpretację, która nakazuje wydawać ZHDK leki zgodnie z uprawnieniem dodatkowym (o ile są zarejestrowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach), nawet jeśli na recepcie widnieje X lub 100%. link do interpretacji: https://rx.edu.pl/node/1439. Decyzję pozostawiamy osobie realizującej.

REKLAMA
REKLAMA
logo