Zapotrzebowanie – wygenerowanie dokumentu realizacji

Jak można wytworzyć DRR do zapotrzebowania?

Zapotrzebowanie, choć ma wiele wspólnego z receptą, to różni się np. tym, że nie jest generowany Dokument Realizacji Recepty.Potwierdzenie realizacji zapotrzebowania wymaga m.in. naniesienia informacji na temat wydanych pozycji na dokumencie zapotrzebowania lub odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z drukiem.

Mam pytanie o zapotrzebowanie. Gdzie można wytworzyć DRR, aby wydruk oprócz ilości zawierał numer serii i datę ważności wydanych preparatów?

 

Odp.: Dokument Realizacji Recepty jest tworzony podczas realizacji recept. Nie dzieje się to jednak za każdym razem. Nie dotyczy np. recept weterynaryjnych, spoza UE czy dla osób o nieustalonej tożsamości. W przypadku zapotrzebowania nie ma możliwości wygenerowania DRR. Bardziej właściwą opcją będzie natomiast otaksowanie z drukarki fiskalnej lub zwykłej. Na nim znajdą się informacje dotyczące serii oraz daty ważności. Rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych w § 2 ust. 1 pkt 5 dopuszcza naniesienie potwierdzenia realizacji wraz z wymaganymi informacjami na dokumencie zapotrzebowania (np. ręcznie lub drukiem na rewersie) lub osobnym dokumencie przechowywanym razem z zapotrzebowaniem (tu można wykorzystać otaksowanie).

REKLAMA
REKLAMA
logo