Recepty pro auctore, pro familiae i farmaceutyczne w liczbach

Zadaliśmy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pytania dotyczące liczby wystawionych recept farmaceutycznych, pro auctore i pro familiae

Jak poinformował 24 maja 2020 r. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, farmaceuci w trakcie pierwszego tygodnia po uruchomieniu dostępu do aplikacji gabinet.gov.pl, wystawili około 2500 recept pro auctore, pro familiae oraz recept farmaceutycznych. Po upływie pierwszego miesiąca poprosiliśmy o więcej danych statystycznych związanych z receptami wystawianymi przez farmaceutów.

Od 1 kwietnia 2020 r. farmaceuci zyskali możliwość wystawiania recept dla siebie i rodziny, a także zmieniły się zasady wystawiania recepty farmaceutycznej. Od tego momentu do czasu uruchomienia dostępu do aplikacji gabinet.gov.pl, a następnie Portalu NFZ, istniała jedynie możliwość wystawienia papierowych recept pełnopłatnych lub recept farmaceutycznych w wersji elektronicznej bądź papierowej w programie aptecznym.

! Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej opinii farmaceutów na temat rozszerzenia uprawnień do wystawiania recept !

Zadaliśmy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pytania dotyczące liczby wystawionych recept farmaceutycznych, pro auctore i pro familiae w tym okresie. Poniżej prezentujemy odpowiedzi, które otrzymaliśmy od CSIOZ.

REKLAMA

1. Ile recept wystawionych przez farmaceutów pro auctore i pro familiae zostało wystawionych i zrealizowanych w okresie od 15.05 do 15.06?

Liczba recept wystawionych: 19 850
Liczba recept już zrealizowanych: 14 502

Komentarz:

Ilość recept wystawionych jest dwukrotnie większa, niż wynikałoby to ekstrapolacji danych z pierwszego tygodnia.

2. Jaki był udział recept pełnopłatnych i refundowanych?

Udział recept pełnopłatnych: 0,81768262 (81,76%); [16229]
Udział recept refundowanych: 0,180554156 (18%); [ok. 3500)

(Dla 35 recept informacja o poziomie odpłatności nie była dostępna).

3. Jaki odsetek ww. recept stanowiły recepty papierowe?

Odsetek recept papierowych: 0,006448363 (0,64%)
Odsetek recept elektronicznych: 0,993551637 (99,35%)

(Zaledwie 128 recept wystawionych było w formie papierowej).

Sprawdź także: Aplikacja gabinet.gov.pl działa – farmaceuta może wystawić sobie receptę

4. Od 27 marca br., dzięki dostępowi do certyfikatu ZUS możliwe stało się wystawiania recept farmaceutycznych, w programie aptecznym w formie elektronicznej. Jaka jest liczba tych recept wystawionych od 27.03 do 15.06?

Liczba recept – rozumiana jako całkowita liczba e-recept wystawionych przez farmaceutów w aptekach w zadanym okresie – to: 149 562.

5. Ile recept farmaceutycznych wystawiają miesięcznie wszystkie apteki?

W kwietniu, maju i czerwcu (do 15 czerwca) liczby wystawionych w ten sposób recept prezentują się następująco:
kwiecień – 36 935
maj – 73 318
czerwiec – 39 381 (dane do 15.06).

Komentarz:

Z wyżej wymienionych danych wynika, że na przełomie 2,5 miesiąca farmaceuci wystawili, w dużym uproszczeniu, średnio 12 recept na aptekę. Liczba ta nie uwzględnia recept farmaceutycznych papierowych, dla których DRR nie jest generowany i przesyłany do SIM.

Czytaj również: Recepta farmaceutyczna, pro auctore, pro familiae – podsumowanie

Źródło: CSIOZ/KO

©rx.edu.pl

REKLAMA
REKLAMA
logo