Są wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych między NFZ i aptekami

Prosi się również o upewnienie się, czy stosowane oprogramowanie umożliwia sprawdzanie komunikatów ostrzeżeń (fot. Shutterstock).

Na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl opublikowano wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.6).

Dokument przedstawiający wzory komunikatów elektronicznych między Narodowym Funduszem Zdrowia a aptekami (wersja 2.6) znajduje się tu: Komunikat_XML_Apteki_2_6_15_05_2020.

  1. Wzór komunikatu elektronicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1844 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o refundacji”, określony został przez załącznik nr 1.
  2. Wzór komunikatu zwrotnego, o którym mowa w art. 45b ust 1 pkt 1 ustawy o refundacji, określony został przez załącznik nr 2.
  3. Wzór projektu zestawienia zbiorczego recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją na podstawie zaakceptowanych recept, zwany dalej „projektem zestawienia zbiorczego”, o którym mowa w art. 45b ust 1 pkt 2 ustawy o refundacji, określony został przez załącznik nr 3.
  4. Wzór komunikatu elektronicznego zawierającego uzgodnione zestawienie zbiorcze, o którym mowa w art. 45b ust 3, określony został przez załącznik nr 4.

Źródło: AM/gov.pl

REKLAMA
REKLAMA
logo