Ważne zmiany dotyczące importu docelowego oraz recept transgranicznych

Ministerstwo Zdrowia wyszło naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i dokonało zmian m.in. w ustawie Prawo farmaceutyczne. Jedną z nich jest możliwość wystawienia recept elektronicznych na leki sprowadzane w ramach importu docelowego. Do tej pory miały one wyłącznie formę papierową. Z kolei te, w postaci e-recepty przy wysyłce do SIM generowały błąd DRR.

Ministerstwo Zdrowia wyszło naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i dokonało zmian m.in. w ustawie Prawo farmaceutyczne. Jedną z nich jest możliwość wystawienia recept elektronicznych na leki sprowadzane w ramach importu docelowego. Do tej pory miały one wyłącznie formę papierową. 

1 września weszła w życie część zapisów wprowadzonych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. 2020 poz. 1493). Reszta zmian będzie rozłożona w czasie. Z kolei niektóre obowiązują nawet wstecznie (np. PESF).

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptek

Import docelowy

Zmieniono w art. 4 regulującym tzw. import docelowy szereg zapisów. W ust. 2 doprecyzowano, że podstawą sprowadzenia leku jest recepta oraz zapotrzebowanie wystawione przez lekarza. Zasadność zapotrzebowania musi być potwierdzona przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.

Doprecyzowano, że nie dopuszcza się do obrotu leków, które mają ten sam skład (dawkę i postać), które już mają pozwolenie i są dostępne w obrocie.

REKLAMA

Uchylono ust. 5, który nakładał na apteki, apteki szpitalne, działy farmacji i hurtownie konieczność prowadzenia ewidencji leków sprowadzony w ramach importu docelowego.

Uchylono także podstawę prawną (ust. 7) do nieaktualnych już rozporządzeń regulujących szczegółowy sposób i tryb sprowadzania leków z zagranicy.

Dodano ust. 8a, który mówi, że leki sprowadzone w ramach importu docelowego mogą znajdować się w obrocie w ramach ustalonego terminu ważności.

W art. 95b uchylono ust. 2 pkt 6, który mówił, że recepty na leki sprowadzane z zagranicy mają formę papierową. Tym samym leki z importu docelowego od 1 września mogą być wystawiane e-recepcie.

Dostosowanie reguł P1

Należy mieć nadzieję, że CSIOZ wprowadzi sprawnie zmiany, dzięki którym wysyłka e-recept na leki z importu docelowego nie będzie blokowana w SIM przez błąd 844. (Czytaj również:  E-recepta na import docelowy – ważna informacja)

Recepta transgraniczna

Do tej pory na recepcie transgranicznej nie mogły być wypisane leki o kategorii Rpw. Obecnie katalog ten został poszerzony o dodatkowe pozycje. Są to również: leki recepturowe, leki zawierające substancje odurzające lub psychotropowe, a także o kategorii dostępności Rpz.

Informacja o wystawionej e-recepcie

Po wystawieniu e-recepty pacjent może otrzymać o tym informację na swój telefon w postaci wiadomości elektronicznej, ale tylko jeśli wyrazi takie żądanie w Internetowym Koncie Pacjenta. Ponadto będzie możliwe przekazanie kodu dostępu do e-recepty do aplikacji mobilnych używanych przez pacjenta.

Specjalizacja w postaci zdalnych wykładów

Kursy specjalizacyjne będzie można realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli możliwość takiej formy przewiduje program specjalizacji lub została uzyskana zgoda dyrektora CMKP.

Dodaktowo PESF (egzamin specjalizacyjny) ze względu na zagrożenie epidemiczne będzie mógł zostać przeprowadzony w formie zdalnej.

 

Resztę zmian, które wejdą z opóźnieniem, np. od 1 stycznia 2021 r. (SOID – System Obsługi Importu Docelowego) omówimy w osobny wpisie.

Z pełną treścią ustawy można zapoznać się pod poniższym odnośnikiem:

D2020000149301

 

Źródło: RCL/KO

© rx.edu.pl

REKLAMA
REKLAMA
logo