Wykaz substancji psychotropowych i odurzających

W sierpniu 2018 r. w ustawie o przeciwdziałaniu zostały uchylone załączniki zawierające wykaz substancji odurzających i psychotropowych. Jaki był tego powód i gdzie obecnie szukać tych zestawień? (fot. Shutterstock).

W sierpniu 2018 r. w ustawie o przeciwdziałaniu zostały uchylone załączniki zawierające wykaz substancji odurzających i psychotropowych. Jaki był tego powód i gdzie obecnie szukać tych zestawień?

  • Tekst jednolity rozporządzenia znajduje się pod tym adresem: D20210406

Dnia 21 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1 pkt 43 ww. aktu uchylił załączniki nr 1 i nr 2 w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Powodem takiej decyzji była walka z dopalaczami. Częsta nowelizacja ustawy jest czasochłonna i przez to niewystarczająco skuteczna. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że przeniesie wykazy do rozporządzenia, które prościej jest aktualizować.

Pierwsze rozporządzenie, wydane na podstawie art. 44f ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii weszło w życie łącznie z nowelizacją uchylającą załączniki w ustawie:

D20181591_wykaz_1

REKLAMA

Następnie, we wrześniu 2019 r. doczekało się pierwszej nowelizacji:

D20191745_aktualizacja

W rozporządzeniu tym określono:
1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Opracował: mgr farm. Konrad Okurowski

© rx.edu.pl

REKLAMA
REKLAMA
logo