Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące farmaceutów

Recepty w pdf mają naniesione niezbędne dane (poza tytułem zawodowym niestety) i są gotowe do użycia (fot. rx.edu.pl).

Prezes NFZ wydał zarządzenia Nr 57 i Nr 58, które odnoszą się do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, a także trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał dwa zarządzenia:

  1. Nr 57/2020/DSOZ z 14.04.2020 r., które zmienia zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
  2. Nr 58/2020/DGL z 15.04.2020 r., które zmienia zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Co znajduje się w zarządzeniach?

Pierwsze z zarządzeń, przez zmianę Regulaminu, daje dostęp do Portalu NFZ (Portal Świadczeniodawcy lub SZOI) dla farmaceutów, w celu pobrania unikalnych numerów identyfikujących recepty papierowe.

W drugim z zarządzeń grupę zawodową stanowioną przez farmaceutów dodano do grona pracowników, którzy są uprawnieni do uzyskania unikalnych numerów. Co więcej, zaznaczono, że w uzasadnionych przypadkach (np. podczas epidemii), wniosek o dostęp do Portalu NFZ bądź o nadanie unikalnych numerów recept można złożyć w wersji elektronicznej (podpisany profilem zaufanym, bądź podpisem kwalifikowanym), a nie, jak do tej pory, jedynie w formie papierowej (zobacz również: Farmaceuci będą musieli poczekać na możliwość wystawienia e-recepty przez system gabinet.gov.pl).

REKLAMA

System jeszcze niedostosowany

Obecnie podczas próby założenia konta na SZOI, pojawia się komunikat: „Uprawnienia zawodowe – Wymagane przynajmniej jedno uprawnienie z listy: lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta”. A zatem na dostosowanie systemu informatycznego trzeba będzie jeszcze poczekać.

UWAGA!

Do wystawiania recept elektronicznych (np. przez gabinet.gov.pl) nie jest wymagany dostęp do Portalu NFZ, ponieważ numer generuje każdy podmiot samodzielnie. Zakresy numerów z NFZ służą jedynie do wystawiania recept papierowych.

Źródło: AM/NFZ

REKLAMA
REKLAMA
logo